bachhoaannhien.com cung cấp các phương thức thanh toán để Khách Hàng lựa chọn, bao gồm:
Cách 1. Thanh toán khi nhận hàng (COD)
● Bước 1: Khách Hàng đặt hàng.
● Bước 2: bachhoaannhien.com xác nhận thông tin đơn hàng.
● Bước 3: bachhoaannhien.com chuyển hàng.
● Bước 4: Khách Hàng nhận hàng và kiểm tra.
● Bước 5: Khách Hàng thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao nhận và ký xác nhận.
● Bước 6: Trong vòng 48 giờ sau khi hàng đã đến tay Khách Hàng hệ thống sẽ tự động hoàn tất đơn hàng.

Cách 2. Thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ (visa, mastercard …)
bachhoaannhien.com chấp nhận các hình thức thanh toán trực tuyến bao gồm: thẻ ATM ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ (visa, mastercard …)
● Bước 1: Khách Hàng đặt hàng.
● Bước 2: Khách Hàng tiến hành lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến phù hợp. Khách Hàng cung cấp thông tin thẻ thanh toán và thực hiện thanh toán. Việc thanh toán sẽ được kiểm soát và phê duyệt bởi đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán.
● Bước 3: bachhoaannhien.com xác nhận thông tin đơn hàng.
● Bước 4: bachhoaannhien.com chuyển hàng.
● Bước 5: Khách Hàng nhận hàng và kiểm tra.
● Bước 6: Trong vòng 48 giờ sau khi hàng đã đến tay Khách Hàng hệ thống sẽ tự động hoàn tất đơn hàng.

 

2. Phí thanh toán

- Phí thanh toán được tính trên tổng giá trị thanh toán của Khách Hàng cho đơn hàng, bao gồm tổng tiền hàng và phí vận chuyển mà Khách Hàng thực trả. Tùy vào phương thức thanh toán mà Khách Hàng đã chọn, mức phí thanh toán được áp dụng cho mỗi đơn hàng sẽ khác nhau và do đơn vị thanh toán quy định.
- Khách Hàng chỉ có thể thay đổi phương thức thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.
- Khách Hàng đồng ý và thừa nhận rằng sẽ miễn trừ cho bachhoaannhien.com bất kỳ trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách Hàng phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở trên. bachhoaannhien.com bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Khách Hàng và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.

3. Bảo mật thanh toán

- Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Cổng thanh toán”). Do đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ được đảm bảo tuân thủ một cách chặt chẽ, tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật theo quy định của các Cổng thanh toán và quy định của pháp luật hiện hành;
- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Cổng thanh toán, bao gồm:
● Thông tin tài chính của người thanh toán sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer);
● Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DDS) do Trustwave cung cấp;
● Mật khẩu sử dụng một lần (OPT) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực;
● Tiêu chuẩn mã hoá MD5 128bit;
● Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và pháp luật hiện hành.
- Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của bachhoaannhien.com:
● Tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hoá bởi Cổng thanh toán hợp tác và cung cấp. bachhoaannhien.com không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ thanh toán của người thanh toán. Việc bảo mật thông tin thanh toán thẻ của người thanh toán được thực hiện bởi Cổng thanh toán đã được cấp phép.
● Đối với thẻ thanh toán quốc tế: thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người thanh toán mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của bachhoaannhien.com mà được thực hiện bởi Cổng thanh toán để lưu trữ và bảo mật.
● Đối với thẻ thanh toán nội địa (internet banking): bachhoaannhien.com chi lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.
- bachhoaannhien.com cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành cho mọi hoạt động thanh toán.